Mniej spalin w Krakowie dzięki Trasie Łagiewnickiej

Polski Fundusz Rozwoju sfinansuje powstanie Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. To część wewnętrznej obwodnicy i jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych miasta.

Caio
Polski Fundusz Rozwoju sfinansuje powstanie Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. To część wewnętrznej obwodnicy i jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych miasta. Projekt jest pierwszym przykładem łączenia środków unijnych i wsparcia oferowanego z Planu Junckera.

W ramach inwestycji powstanie nowoczesna arteria o długości ok. 4 km, łącząca istniejącą ulicę Grota-Roweckiego z węzłem ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej.

Budowa trasy przyczyni się do odciążenia ruchu drogowego w ścisłym centrum Krakowa i połączy ze sobą południowe dzielnice. Umożliwi też przejęcie ruchu międzydzielnicowego z centrum, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin. Harmonogram zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w 2017 oraz ich zakończenie w 2020 r.

- Trasa Łagiewnicka jest przykładem nowoczesnej sieci transportowej pomyślanej tak, aby jak najlepiej służyć potrzebom gospodarczym Krakowa i całej Małopolski oraz podnieść jakość życia mieszkańców. Intensyfikacja inwestycji samorządowych jest istotna z punktu widzenia przyspieszenia wzrostu gospodarczego w latach 2017-2018

- powiedział Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Założenia inwestycji zostały opracowane wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju i Kraków, na mocy podpisanego przez strony porozumienia. PFR dostarczy ponad 200 mln zł. Niemal 300 mln zł kredytu zapewni działający w ramach Grupy PFR Bank Gospodarstwa Krajowego. W grudniu 2016 r. zgody kredytowe uzyskał także Europejski Bank Inwestycyjny. Szacowana wysokość finansowania EBI w ramach Planu Junckera to niemal 400 mln zł. Miasto wystąpiło również o blisko 100 mln zł dotacji unijnej z Programu Infrastruktura i Środowisko na tramwajową część projektu. Całkowity koszt inwestycji, z uwzględnieniem finansowania w okresie budowy, szacowany jest na ok. 1 mld zł

 Źródło: niezalezna.pl

 

#Trasa Łagiewnicka

MP
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo