Dokument z 1943 r. powołujący do życia batalion "Zośka" i komplet dokumentów batalionu AK "Parasol"z przygotowania Specjalnej Akcji Bojowej Koppe z 1944 r., w tym oryginalna mapa używana przez uczestników akcji, dokumenty finansowe, wykazy podróży pomiędzy Warszawą i Krakowem, notatki, rozkazy, meldunki Stanisława Leopolda ps. Rafał, Haliny Grabowskiej ps. Zeta, Wojciecha Czerwińskiego ps. Orlik, a także dokument powołujący do życia Batalion "Zośka" - zostaną jutro przekazane do warszawskiego Archwium Akt Nowych.


Wśród dokumentów znajdują się również obszerne materiały szkolenia wojskowego i samochodowego przygotowane i opracowane przez instruktora samochodowego pchor. Kazimierza Glazera ps. Sam z komórki Moto, Mariana Buczyńskiego ps. Zapiewajło.

Zbigniew Rylski ps. Brzoza z "Parasola" przekaże też oryginalne dokumenty batalionu „Zośka”, m.in.  historyczny dokument z 1 września 1943 r. podpisany przez Ryszarda Białousa ps. Jerzy powołujący do życia Batalion AK o nazwie „Zośka”
 
Dukumenty zostaną przekazane we wtorek 31 stycznia br., o godz. 12.00 w Archiwum Akt Nowych,