Krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej udostępni w poniedziałek szeroką bazę danych zawierającą nazwiska załogi KL Auschwitz. To około 8,5 tys. esesmanów, którzy pełnili różne funkcje w czasie istnienia obozu i zarazem najpełniejszy taki spis w Polsce, zrealizowany w ramach śledztwa dotyczącego zbrodni popełnionych przez Niemców na terenie obozu koncentracyjnego, prowadzonego przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie.

W spisie znajdą się szczegółowe dane personalne Niemców: data i miejsce urodzenia, wykształcenie, numer służbowy, dokładna data przybycia i opuszczenia Auschwitz oraz fotografie niektórych funkcjonariuszy SS. W poczet dokumentów zostaną włączone akta wymiaru sprawiedliwości dotyczące sądzonych po wojnie esesmanów. 

Całość przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki pracy profesora Aleksandra Lasika z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który zgromadził informacje o dwudziestu pięciu tysiącach esesmanów pracujących w czasie wojny na terenach obozów koncentracyjnych.