292,4 mln pasażerów – tylu podróżnych skorzystało z pociągów w 2016 roku. Oznacza to, że liczba pasażerów kolei wzrosła o ponad 12 milionów w porównaniu z rokiem poprzedzającym – podaje Urząd Transportu Kolejowego, który przygotował dane podsumowujące rok na kolei.

Liczba przewiezionych pasażerów jest najlepszym wynikiem od 2002 r., kiedy to z usług kolei skorzystało 304,1 mln pasażerów. W ostatnich latach przewozy pasażerskie kształtowały się na poziomie ok. 260-280 mln.

Mamy za sobą dobry rok w przewozach pasażerskich. Ponad 290 milionów pasażerów oznacza, że podróżni wracają na kolej. To, co przekonuje do kolei to z pewnością nowy komfortowy tabor, a także coraz lepsze czasy przejazdu

– podsumowuje Ignacy Góra, Prezes UTK.

Z danych statystycznych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego za 2016 r. wynika, że w przewozach pasażerskich rośnie liczba podróżnych. Na znaczeniu zyskują zwłaszcza przewozy dalekobieżne.

W przypadku przewozów regionalnych i aglomeracyjnych największy wzrost zainteresowania ofertą wystąpił w województwach: pomorskim, dolnośląskim oraz małopolskim. Na drugim biegunie znajduje się aglomeracja warszawska, w której po corocznych wzrostach liczby pasażerów, w 2016 roku nastąpił spadek będący wynikiem remontów i modernizacji. 

W przewozach towarowych statystyki w 2016 wyglądają podobnie jak w 2015 roku. Kolej przewiozła w ubiegłym roku 222,2 mln ton.

W zakresie transportu towarowego jest przed nami wiele wyzwań, aby trendy zaczęły się zmieniać i aby wzrosło zainteresowanie przewozami koleją. Trzeba zachęcać do korzystania z kolei jako ekologicznego i bezpiecznego środka transportu w stosunku do przewozów drogowych

– podkreśla Ignacy Góra.