Realizowana reforma edukacji jest dobra, potrzebna, przyjazna dzieciom, dbająca o nauczycieli i realizująca oczekiwania rodziców - powiedziała w środę na wspólnej konferencji premier Beata Szydło. Minister Anna Zalewska podała, że są gotowe nowoczesne podstawy programowe. Wyjaśniła kwestię podręczników. – Wszystkie podręczniki będą darmowe, dotacja została utrzymana dla wszystkich roczników – przypomniała.

W ramach przeglądu resortów Beata Szydło spotkała się z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem, minister edukacji Anną Zalewską i ministrem sportu Witoldem Bańką. Rozmowy dotyczyły m.in. połączenia działań, które podejmowane będą w kolejnych miesiącach i latach przez dwa resorty: nauki i szkolnictwa wyższego oraz resortu edukacji. Dyskusje dotyczyły tego, jak „reformując nie tylko polską szkołę, ale też szkolnictwo wyższe" wykształcić młodych ludzi tak, by ich umiejętności były „dostosowane do tych potrzeb, które są i w gospodarce, i na rynku pracy”.Rozmawiano dziś o tym, co zrobić, aby edukacja, aby wychowanie i szkolnictwo wyższe dawało szanse dla każdego młodego Polaka, ale też żeby przyczyniało się do rozwoju naszego kraju.
 

To dobra reforma, potrzebna reforma, przyjazna dzieciom, przyjazna polskiej szkole, dbająca o to by nauczyciele mieli pracę i wychodząca naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcą przed wszystkim, aby szkoła była bezpieczna dla ich dzieci, aby była szkołą, w której zdobywają wykształcenie i są pod dobrą opieką. Taki jest cel tej reformy


– mówiła o reformie edukacji premier.
 

Rozumiem, że są różnego rodzaju krytyki, obawy i stąd rodziły się te nieprzychylne głosy, które się pojawiały wokół tej reformy, ale ten etap mamy już sobą. Teraz wszyscy powinniśmy zadbać o to, by polska szkołą dostała tę nową szansę, która od pierwszego września 2017 r. przed nią stoi

 
– powiedziała premier.
 
Minister Zalewska podała, że do końca czerwca wszyscy nauczyciele tzw. wrażliwych roczników, czyli klas I, IV i VII zostaną przeszkoleni z nowych podstaw programowych. Szkolenia przeprowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji. Nowoczesne podstawy programowe zakładają m.in. wprowadzenie w klasach w klasach I-III podstaw programowania i nauki gry w szachy jako wsparcie w nauczaniu matematyki. Zalewska przypomniała, że zupełnie nowe podręczniki pojawią się w klasach: I, IV i VII.

Wszystkie pozostałe pozostają bez zmian

– powiedziała minister. Stąd też szkolenia obejmą właśnie nauczycieli, pracujących w tych klasach.

Wszystkie podręczniki będą darmowe, dotacja została utrzymana dla wszystkich roczników

– dodała.W 2017 roku zostanie przygotowana ustawa o finansowaniu oświaty, która zróżnicuje subwencję oświatową na szkolnictwo zawodowe.

Razem z premierem Mateuszem Morawieckim będziemy pracować nad stworzeniem funduszu rozwoju edukacji zawodowej

– powiedziała Zalewska.

Minister edukacji narodowej zapowiedziała, że w kwietniu przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli.
 

Chcemy ten system uporządkować, a jednocześnie chcemy wskazać drogę do kolejnych podwyżek. Chcielibyśmy wskazać te podwyżki od 2018 r. W tym roku, tak jak wcześniej powiedziałam, waloryzacja

– dodała szefowa MEN.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślił, że polskie uczelnie i instytuty badawcze muszą przejść głębokie zmiany. Zadeklarował, że jesienią zostanie przedłożony nowy projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. On wprowadza rozwiązania, które są potrzebne polskiej nauce, ale również jest projekt wychodzący naprzeciw tym zmianom, które dzieją się już w oświacie.
 

Polskie uczelnie i instytuty badawcze muszą przejść głębokie zmiany, nie możemy zadowalać się tym, co jest teraz, nie możemy zadowalać się średnim poziomem, także w nauce. Stać nas na więcej (...) dzięki tym zmianom, które planuję, jestem przekonany, że polskie uczelnie zaczną nadrabiać dystans dzielące je od najlepszych ośrodków akademickich świata

– powiedział wicepremier Jarosław Gowin.
 
Podsumowując dotychczasowe prace resortu wymienił, że do tej pory jego resort wprowadził nowelizację ograniczającą biurokrację na uczelniach, a także zmienił przepisy dotyczące finansowania uczelni, które sprawią, że uczelnie stawiać będą nie na liczbę studentów, ale na jakość.1 stycznia br. weszła w życie ustawa o innowacyjności.

Ta ustawa - wierzę w to - stworzy naukowy fundament dla planu odpowiedzialnego rozwoju. Dzisiaj jest tak, że 50 proc. kosztów na badania i rozwój przedsiębiorca może odpisać sobie od podatku. Mam nadzieję, że od 1 stycznia 2018 roku każdą złotówkę przeznaczoną na badania i rozwój przedsiębiorca będzie mógł od podatków odpisać

– zapowiedział Jarosław Gowin.

Minister sportu i turystyki Witold Bańka ocenił, że 2017 rok, to rok sporych zmian w polskim sporcie. Resort chce m.in., aby w połowie roku funkcjonowanie rozpoczęła Polska Agencja Antydopingowa.
 
W minionych 12 miesiącach resort wdrażał wiele projektów. Będą one rozwijane, ale pojawią się też nowe. W 2016 roku ruszył m.in. program "Klub", dzięki któremu 2151 klubów otrzymało dofinansowanie. Teraz jego budżet wzrośnie o sześć milionów złotych i wyniesie 30 mln.

Tym samym będziemy mogli wesprzeć więcej klubów, tych małych i średnich, w których rozpoczyna się przygoda ze sportem wielu przyszłych gwiazd

– powiedział minister.
 
Już w ubiegłym roku rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o sporcie, a także za priorytet postawiono zwalczanie dopingu.
 
Ponad 43 mln złotych zostanie natomiast przeznaczone na sport niepełnosprawnych, nastąpi wzrost wynagrodzenia dla animatorów pracujących na orlikach.