Naczelny Sąd Administracyjny uznał zażalenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego na nieprawomocne postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie wstrzymania procedury łączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 roku, które nakazywało wstrzymać procedurę połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniósł 25 listopada ubiegłego roku. Minister zaskarżył je w całości. W zażaleniu prof. Piotr Gliński uzasadnił powody, dla których postanowieniu WSA w Warszawie zarzuca naruszenie przepisów ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,  w tym wskazując nieuwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność stanowiska Ministra KiDN.

Teraz działania na rzecz połączenia obu muzeów będą kontynuowane. 1 lutego 2017 roku ma powstać państwowa instytucja kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Połączenie obu gdańskich placówek o zbliżonym profilu działalności pozwoli zoptymalizować koszty przeznaczane z budżetu państwa na te instytucje.