W najbliższym numerze tygodnika „Gazeta Polska” premier Beata Szydło porusza m.in. kwestię przybycia wojsk NATO do Polski oraz ostatnich ataków opozycji na rząd. – Akcja prowadzona w Parlamencie Europejskim przez posłów opozycji, a także wokół Trybunału Konstytucyjnego to próby destabilizacji sytuacji w Polsce – wyjaśnia premier Beata Szydło, laureatka nagrody klubów „Gazety Polskiej”.

- 16 grudnia totalna opozycja, jak sama siebie nazywa, gotowa była do całkowitej destabilizacji pracy parlamentu, paraliżu państwa oraz zmiany układu rządzącego. Ale chyba nie doceniła tego, w jakim stopniu Prawo i Sprawiedliwość jest monolitem. Ogromne doświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, jego wyczucie polityczne doprowadziło do tego, że dziś mamy klęskę opozycji i kompromitację tego układu, który miał właśnie przejąć w Polsce władzę – powiedziała „Gazecie Polskiej” premier Beata Szydło. Szefowa rządu wyjaśniła również, że grudniowe wydarzenia w Sejmie i przed nim były wynikiem nieumiejętności pogodzenia się z wyborczą porażką poprzedniego układu rządzącego. – Z jednej strony to jest kwestia tego, że te siły zostały pozbawione nie tylko gospodarczych, ale i politycznych wpływów. Dlatego nie chcą pogodzić się z wynikiem demokratycznych wyborów – tłumaczyła.

Komentując grudniowe wydarzenia, szefowa rządu zwróciła również uwagę na ważną rolę, jaką odegrały kluby „Gazety Polskiej”, organizując manifestacje poparcia dla rządu i sprzeciwiając się wprowadzaniu przez opozycję anarchii do życia politycznego. W trudnych momentach po raz kolejny się okazało, jak wielkie znaczenie ma praca klubów „Gazety Polskiej”, które zorganizowały manifestację poparcia dla rządu. Chciałam wyrazić wielką wdzięczność dla wszystkich, którzy działają w klubach „Gazety Polskiej”. To często są ludzie mniej zamożni, zarówno starsi, jak i studenci, którzy mimo to w organizowanie się wkładają wielki wysiłek – mówiła premier.

Oprócz dokonania analizy ostatnich wydarzeń politycznych szefowa rządu odniosła się również do sprawy rozlokowania sojuszniczych wojsk NATO na terenie Polski oraz wywiązywania się przez nasz kraj ze zobowiązań wobec tej organizacji. – W tej chwili realizujemy założenia budżetowe, zgodnie z którymi na obronność przeznaczamy 2 proc. PKB. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów NATO, które spełniają ten wymóg, na co zwrócił uwagę prezydent Donald Trump – podkreśliła premier Szydło.

Całość wywiadu z premier Beatą Szydło już jutro w tygodniku „Gazeta Polska”.