W dniach 17-19 stycznia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w garnizonie Siedlce przeprowadzony został kurs szkoleniowo-metodyczny z dowódcami batalionów, dywizjonów i samodzielnych kompanii – informuje 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana.

Zasadniczym celem kursu było przygotowanie dowódców dywizjonów i samodzielnych kompanii do planowania, organizowania i realizacji szkolenia w 2017 r. z uwzględnieniem nowych wymogów dokumentów normatywnych oraz określenie zasad i sposobów organizacji prowadzenia przedsięwzięć działalności szkoleniowo-metodycznej – czytamy na portalu.

Podczas kursu, w części teoretycznej, zrealizowano takie tematy jak "przygotowanie batalionu/dywizjonu do ćwiczenia taktycznego z wojskami w świetle wymogów dokumentów normatywnych i rozkazów przełożonych", "metodyczne zajęcia pokazowe" oraz "pluton rozpoznawczy w zasadzce" – podaje 16. PDZ.