W czwartek 19 stycznia 2017 r. podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski wziął udział w organizowanym po raz drugi w Warszawie Forum Bezpieczeństwa Morskiego.  – Modernizacja Marynarki Wojennej musi odpowiadać charakterowi obecnych zagrożeń oraz pozwalać na użycie naszych sił także poza obszarem Bałtyku we współpracy z zespołami okrętów sojuszniczych – powiedział podczas swojego wystąpienia wiceminister Szatkowski. 

Wiceminister podkreślił, iż inicjatywa, jaką jest coroczna organizacja Forum, stanowi doskonałe miejsce do spotkania wszystkich środowisk, dla których rzeczą nadrzędną jest wzmacnianie polskiej morskiej racji stanu. Wiceminister Szatkowski dodał również, że kierownictwo resortu obrony narodowej z uwagą odnosi się do opinii prezentowanych przez niezależne think tanki, organizacje i środowiska społeczne w sprawie przyszłego kształtu polskiej polityki morskiej oraz kierunków rozwoju Marynarki Wojennej RP. 

W swoim wystąpieniu podsekretarz stanu w MON przedstawił działania podejmowane przez ministerstwo obrony w obszarze umacniania bezpieczeństwa morskiego państwa. Podkreślił, że istotnym zagadnieniem jest prawidłowe określenie celów i kierunków działań w obszarze polityki morskiej oraz narzędzi jej realizacji w wymiarze narodowym i sojuszniczym. Ponadto zaznaczył, że polityka bezpieczeństwa morskiego państwa powinna odzwierciedlać charakter współczesnych zagrożeń i dynamikę zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Jak podkreślił wiceminister Szatkowski, modernizacja Marynarki Wojennej RP jest wpisana we wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, w tym we współpracy z sojuszniczymi zespołami okrętów, zarówno na Morzu Bałtyckim, jak również poza nim.

W panelu dyskusyjnym poświęconym Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Państwa, wiceminister Szatkowski przedstawił strukturę, z jakiej będzie składał się Strategiczny Przegląd Obronny odnosząc się jednocześnie do roli Marynarki Wojennej. T.Szatkowski zaznaczył, że przedstawienie opinii publicznej założeń Strategicznego Przeglądu Obronnego nastąpi po ostatecznej akceptacji przez Ministra Obrony Narodowej.