Trwa szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej, którzy zostali przyjęci do wojska 2 i 3 stycznia 2017 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Jak podaje oficjalny portal CSŁiI, w pierwszej kolejności elewi muszą przystosować się do odmiennych od cywilnych warunków życia, wojskowego porządku dnia, żołnierskiej dyscypliny i wykonywania czynności na rozkaz. 

Turnus ma także utrudnione zadanie, ponieważ odbywa się w warunkach zimowych, a zajęcia często prowadzone są  przy minusowych temperaturach i opadach śniegu. Wyzwaniem dla ochotników jest pierwszy sprawdzian z wychowania-fizycznego, szkolenia z taktyki, OPBMR (Ochroną Przed Bronią Masowego Rażenia), szkolenia ogniowego i inżynieryjno-saperskiego, które odbywają się na placu ćwiczeń – informuje CSŁiI w Zegrzu.