Firma esbeka wygrała przetarg na ochronę rezydencji Prezydenta RP!

Firma "Auto-Trezor-Ochrona" z Torunia wygrała przetarg na ochronę Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku.

Mateusz Kaniewski; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Firma "Auto-Trezor-Ochrona" z Torunia wygrała przetarg na ochronę Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku. Problem w tym, że założycielem i przez wiele lat prezesem zarządu był Ryszard Górny, były esbek.

We wtorek Kancelaria Prezydenta ogłosiła wyniki rozstrzygnięcia postępowania na "świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencję grup patrolowych w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku".

Zwycięzcą postępowania - o czym pierwszy poinformował na Twitterze bloger Aleksander Ścios - okazało się "konsorcjum firm AUTO-TREZOR-OCHRONA Sp. z o.o. oraz Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia AUTO-TREZOR z Torunia". Stoi za nimi Ryszard Górny, były toruński esbek.

Dziennik toruński "Nowości" pisał o nim:

Górny był w Wydziale V SB, przewinął się także przez szeregi Organizacji AntySolidarnościowej (OAS). Była to specjalna grupa operacyjna, powołana 19 stycznia 1984 roku. Jej zadaniem było zniszczyć toruńskie podziemie do 17 czerwca 1984 r., czyli do dnia wyborów. Na koncie ma wiele porwań „z ulicy” toruńskich opozycjonistów.

W 2013 r. zorganizowano w Toruniu wystawę "Twarze toruńskiej bezpieki", na której można było oglądać twarz Górnego. Co ciekawe - okazało się, że do ochrony wystawy zaangażowano... firmę Auto-Trezor Górnego.

Klikając tu można prześledzić "karierę w SB" Ryszarda Górnego

W 2016 roku prezesem zarządu AUTO-TREZOR z Torunia został Łukasz Górny. 
 


Poniżej publikujemy stanowisko Kancelarii Prezydenta RP:

Wykonawca został wybrany zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Spełnił wymagania określone w postępowaniu. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego w Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku” (sygnatura postępowania 15/2016) wymagało od oferentów złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu min.  warunek posiadania ważnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na terenie całego kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia) oraz być wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym załączniku.

Wybrane w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konsorcjum firm AUTO-TREZOR – OCHRONA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa oraz Koncesjonowany Zakład Ochrony Osób i Mienia AUTO-TREZOR przedłożyło wymagane dokumenty.

Jednocześnie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienie wskazano, że wszyscy pracownicy Wykonawcy świadczący usługi ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowanie sygnałów alarmu, włamania i napadu z lokalnego systemu alarmowego oraz interwencji grup patrolowych muszą być kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej.

Ponadto informujemy, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje w tym wypadku możliwości wykluczenia wykonawcy, ani odrzucenia złożonej przez niego oferty w przypadku posiadania przez właściciela firmy statusu byłego funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa. Ustawa nie dopuszcza bowiem możliwości żądania oświadczeń lustracyjnych lub weryfikowania potencjalnych wykonawców pod tym kątem. W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy dotyczące podstaw wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących i  Kancelaria Prezydenta RP ma obowiązek ścisłego ich przestrzegania. Nie może tym samym wykraczać poza  te przepisy np. wykluczyć wykonawcy ze względu na status byłego funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa, skoro posiada on ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na terenie całego kraju. W ten sposób Kancelaria Prezydenta RP łamałby wprost ustawę Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem,
Biuro Prasowe
Kancelaria Prezydenta RP

 

Źródło: niezalezna.pl

#Ryszard Górny #dworek w Ciechocinku #ochrona SB #Auto-trezor #firma ochroniarska

wg
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo