Rząd w Tallinie planuje przyjąć umowę o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, która regulować będzie, między innymi status prawny żołnierzy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych członków ich rodzin oraz kontraktorów pracujących dla Departamentu Obrony (DoD) w Estonii.

Według ministra obrony Estonii Margusa Tsahkna umowa ta była niezbędna, aby móc prowadzić ze Stanami Zjednoczonymi długotrwałą współpracę wojskową. - Podpisane porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Estonią umożliwi zwiększenie obecności sił USAF na estońskiej ziemi co wpłynie na wzmocnienie naszego bezpieczeństwo. To namacalny krok ku zwiększeniu współpracy z naszym strategicznym partnerem. - Umowa będzie regulować status prawny żołnierzy oraz ich rodzin a także kontraktorów pracujących dla DoD. Podobne umowy Waszyngton zawarł już z Niemcami, Holandią Hiszpanią i Polską. Aby umowa o współpracy wojskowej pomiędzy USA a Estonią weszła w życie, musi zostać podpisana przez ministra obrony Estonii oraz ambasadora Stanów Zjednoczonych w Estonii, a później ratyfikowana przed parlamentem estońskim (Riigikogu). Obecna umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Estonią jest uzupełnieniem umowy NATO SOFA, która reguluje status sił zbrojnych NATO-wskich na terytorium innego państwa członkowskiego.