W ostatnich dniach, zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć batalionu logistycznego 11. Mazurskiego Pułku Artylerii na styczeń 2017 r. dowódca batalionu przeprowadził kurs instruktorsko-metodyczny dla dowódców drużyn (równorzędnych).

Było to pierwsze szkolenie z cyklu zajęć zaplanowanych do realizacji w br. Przedmiotowe przedsięwzięcie miało na celu m.in. przygotowanie instruktorów (dowódców drużyn/obsług/załóg) do prowadzenia zajęć programowych oraz podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności praktycznych, mających skutkować właściwą organizacją i realizacją przyszłego szkolenia żołnierzy w pododdziałach – czytamy na portalu.