Jedenastu podchorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki (WSOWLąd) odbyło szkolenie pod okiem instruktorów ze świętoszowskiego dywizjonu przeciwlotniczego – informuje oficjalny portal 10. Brygady Kawalerii Pancernej. 

Studenci trzeciego rocznika studiów I stopnia na kierunku zarządzanie ze specjalnością obrona przeciwlotnicza swoje szkolenie i proces kształcenia prowadzą nie tylko w oparciu o sale wykładowe. W 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej zrealizowali także zajęcia praktyczne. Były one już kolejnym etapem kształcenia młodzieży, która w Świętoszowie doskonaliła znajomość metod szkolenia i sposób ich wdrażania w oparciu o funkcjonowanie etatowych pododdziałów dywizjonu przeciwlotniczego – czytamy na portalu.

Zajęcia w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej dają podchorążym, jako przyszłym dowódcom plutonów, przede wszystkim lepszą znajomość sprzętu i możliwość poznania specyfiki działania w warunkach polowych w ramach funkcjonowania pododdziałów przeciwlotniczych. – Mamy możliwość łączenia teorii z praktyką, a wiedza teoretyczna, przełożona na praktyczne działanie na sprzęcie jest nieoceniona. Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdy mamy możliwość zobaczenia sprzętu i działania na nim już w ramach pododdziału, jako członkowie rdzennych obsług podczas kierowania ogniem. Udział w tak dynamicznych i ciekawych zajęciach jest dla nas dużym wyróżnieniem, ale również sprawdzianem – powiedziała jedna z uczestniczek szkolenia, cytowana przez oficjalny portal 10. BKPanc.