Dzisiaj na uroczystym apelu w Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu odbyło się uroczyste wręczenie broni żołnierzom I turnusu służby przygotowawczej – informuje oficjalny portal CSLog.

Za chwilę otrzymacie broń. Broń, która stanowi podporę wszystkich działań bojowych. Waszym zadaniem jest dbałość o nią, aby nigdy Was nie zawiodła w potrzebie – powiedział komendant Centrum Szkolenia Logistyki płk Krzysztof Tokarczyk do zgromadzonych na placu elewów. 

W trakcie uroczystości komendant centrum przedstawił również kadrę kierowniczą i dowódczą oraz przybliżył specyfikę CSLog – czytamy na portalu.

Pierwsze dni służby wojskowej to okres wytężonej pracy i aklimatyzacji w nowym środowisku, połączonej z poznawaniem nowych zagadnień szkoleniowych. Elewi wprowadzani będą w tajniki żołnierskiego rzemiosła, od musztry poprzez regulaminy, do zachowania się w różnych sytuacjach. Przed nimi trzy miesiące intensywnego szkolenia podstawowego oraz miesiąc specjalistycznego, po których czekają ich egzaminy – przypomina oficjalny portal Centrum Szkolenia Logistyki.