Kadra i pracownicy wojska 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu spotkali się na szkoleniu inauguracyjnym, gdzie powitano nowy rok szkoleniowy – podaje oficjalny portal 2.SLT.

Jak czytamy na portalu, inauguracji roku szkoleniowego dokonał dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – płk pil. Jacek Pszczoła, który zapewnił wszystkich o tym, że specyfika postawionych zadań w 2017 r. i trud związany z ich realizacją są możliwe do wykonania jedynie przy zaangażowaniu wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny.

Żołnierzy i pracowników wojska zapoznano m.in. z głównymi zamierzeniami 2. SLT na rok 2017 oraz wybraną tematyką operacyjno-taktyczną i przedsięwzięciami szkolenia lotniczego.