Według informacji brytyjskiego dziennika „The Guardian” Jean-Claude Juncker, kiedy był premierem Luksemburga  miał blokować działania UE dotyczące walki z oszustwami podatkowymi  w latach 1995–2013.

Juncker z afery podatkowej tłumaczył się w 2014 r. Mówił wtedy, że jego "problemem był brak harmonizacji przepisów na poziomie unijnym" – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej. Jednak "The Guardian” donosi, że tej harmonizacji nie było, ponieważ blokowała ją grupa mniejszych krajów, często pod przywództwem Luksemburga.