Miliony Polaków skorzystają na zmianach, które weszły w życie od stycznia 2017 r. 3,5 mln najmniej zarabiających osób zyska na wyższej kwocie wolnej od podatku, 1,5 mln na wyższych emeryturach, 1,3 mln na podwyżce płacy minimalnej. Trudniej będzie za to oszukiwać na podatku VAT, a także wykorzystywać ceny transferowe do optymalizacji podatkowej.

Kwota wolna od podatku wzrośnie do 6,6 tys. zł, ale z kwoty w tej wysokości skorzystają wyłącznie osoby zarabiające rocznie taką właśnie sumę lub mniejszą. W wypadku dochodów od 6,6 tys. zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszała. Dla dochodów od 11 tys. zł do 85 tys. 528 zł rocznie wyniesie zaś tyle, ile obecnie, czyli 3091 zł. Według Ministerstwa Finansów na tej noweli skorzysta 3,5 mln najmniej zarabiających osób, a prawo do ulgi straci maksymalnie 250 tys. najbogatszych.

Od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 880,45 zł do 1 tys. zł. Renty socjalne będą podniesione z 741,35 zł do 840 zł, a najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 675,13 zł do 750 zł. Ponadto od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostanie obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dla rolników do końca 2017 r. będzie możliwość – po spełnieniu określonych warunków – przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Dzięki temu Polacy sami będą mogli ocenić swój stan zdrowia, pozycję na rynku pracy i zdecydować, czy skorzystać z prawa do emerytury, czy raczej pozostać aktywnym zawodowo przez kolejne lata.

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. wzrosło o 150 zł i wynosi 2 tys. zł brutto. Dzięki tej podwyżce do ręki pracownika zatrudnionego za najniższą krajową trafi ok. 1459 zł. Wzrost płacy minimalnej oznacza także zwiększenie innych świadczeń – odprawy przy zwolnieniu grupowym, dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas przestoju czy podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła także do 13 zł minimalna stawka godzinowa.

Więcej w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie".