Pancerfaust z czasów II wojny światowej wydobyli i zabezpieczyli w środę saperzy z 43. Batalionu Saperów z Rozewia – informuje oficjalny portal 3. Flotylli Okrętów.

Obiekt został odnaleziony w centrum Gdyni podczas prac budowlanych. Podjęty i zabezpieczony obiekt został zdetonowany na poligonie lądowym Marynarki Wojennej. Była to 284 akcja saperów Marynarki Wojennej w tym roku – podaje 3. Flotylla Okrętów.

Saperzy Marynarki Wojennej ostrzegają, że każdorazowo, o tego typu znaleziskach należy bezzwłocznie informować Policję. Nie wolno nic ruszać, dotykać, ani przenosić znaleziska. Takie obiekty mogą badać i unieszkodliwiać jedynie specjalistyczne pododdziały saperskie. Rocznie, patrole saperskie MW, grupy nurków minerów i okręty przeciwminowe Marynarki Wojennej prowadzą około 300 interwencji na lądzie, w strefie brzegowej oraz na Bałtyku, unieszkodliwiając niebezpieczne bomby, pociski artyleryjskie, torpedy, miny czy inne obiekty militarne – przypomina oficjalny portal 3. FOkr.