23 grudnia w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyła się uroczystość pożegnania elewów, kończących czteromiesięczne szkolenie przygotowawcze do Narodowych Sił Rezerwowych.

Zebranych żołnierzy NSR pożegnał komendant CSAiU płk Dariusz Adamczyk w obecności kadry dowódczej centrum oraz dowódców i instruktorów ośrodków szkolenia. Zwracając się do szeregowych elewów komendant podziękował im za służbę i trud włożony w proces szkolenia. Złożył również życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Pułkownik Adamczyk wyraził nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości większość z kończących służbę przygotowawczą elewów będzie miała okazję rozpocząć służbę jako żołnierze zawodowi – czytamy na oficjalnym portalu CSAiU.

Na zakończenie szkolenia w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia wszyscy elewi przystąpili do egzaminów po szkoleniu specjalistycznym, gdzie ocenie poddano zarówno ich wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Ponadto szeregowi podpisywali kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych z przedstawicielami jednostek wojskowych, a części z nich przydziały kryzysowe nadadzą Wojskowe Komendy Uzupełnień – podaje CSAiU.

Na początku stycznia 2017 roku rozpocznie się następny turnus służby przygotowawczej, podczas którego planowane jest rozpoczęcie szkolenia przez kolejną grupę ochotników.