„Wszelkie swary pozostawmy na zewnątrz. Możemy różnić się w poglądach, ale polityczne emocje nie powinny przesłonić nam tego co najważniejsze: szczęścia naszych rodzin” - mówi prezydent Andrzej Duda w życzeniach na Boże Narodzenie. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim naszym rodakom: w Polsce i za granicą.


- mówi żona prezydenta RP Agata Duda.


Życzymy Państwu, aby betlejemska gwiazda zaświeciła dla Państwa bliskich, dla przyjaciół i sąsiadów. Dla całego naszego Narodu.


- dodaje A. Duda

Szczególne życzenia kierujemy do wszystkich rodziców wychowujących dzieci. Zadbajmy o to, by następne pokolenia mogły żyć w Polsce spokojnej, bezpiecznej i sprawiedliwej.


- podkreślił prezydent.