Za ponad rok Otwarte Fundusze Emerytalne przestaną istnieć. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję co zrobić ze zgromadzonymi środkami. Większość środków OFE trafi  na indywidualne konta emerytalne Polaków - podało biuro prasowe MF w komunikacie.

75 proc. środków będzie przekazane do zarządzania przez fundusze inwestycyjne. Środki te znajdą się na indywidualnych kontach emerytalnych w ramach III filaru. Pozostałe 25 proc. środków zgromadzonych w OFE zostanie przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a ich wartość zostanie zewidencjonowana na subkontach prowadzonych przez ZUS.

Nasza propozycja zmierza do tego, aby większość środków zgromadzonych w OFE znalazło się na indywidualnych kontach emerytalnych Polaków, zasilając w ten sposób ich prywatne oszczędności na jesień życia. Chcemy też, żeby wypracowane przez nas rozwiązania w jak największym stopniu pracowały na rzecz rozwoju polskiej gospodarki 

– podkreślił Mateusz Morawiecki, przewodniczący KERM.

Pieniędzmi w funduszu nie będzie można wyciągnąć i dowolnie nimi dysponować. Jednak posiadacze kont będą mieli wpływ na to, jak są inwestowane.

Powyższa rekomendacja jest zgodna z koncepcją przebudowania modelu funkcjonowania OFE, jaką w lipcu bieżącego roku zaprezentował wicepremier Mateusz Morawiecki

- napisano w komunikacie.

W rekomendowanej Informacji Rady Ministrów wskazano na konieczność stworzenia powszechnych dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych w ramach III filaru systemu emerytalnego, opartych na automatycznym zapisie pracowników. Służyć ma to rozwojowi dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce, oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych.

Zmiany mają wejść w życie od początku 2018 roku.