Podchorążowie II roku studiów II stopnia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych uczestniczyli w szkoleniu taktyczno-narciarskim w Szklarskiej Porębie, zorganizowanym przez Instytut Dowodzenia – podaje oficjalna strona WSOWL.

Na zaśnieżonych trasach uczyli się narciarstwa skiturowego, taktyki oraz sprawdzali swoją celność w strzelaniu z karabinka sportowego. Podchorążych czekały też całodobowe zajęcia z przetrwania w górach w zimie. W roli instruktorów występowali m.in. podchorążowie, posiadający stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nart skiturowych, które nabyli uczestnicząc w specjalistycznych kursach podczas kształcenia na uczelni – czytamy na portalu.

Poziom trudności na zajęciach był stopniowany w miarę uzyskiwanych postępów. Po zajęciach podstawowych podchorążowie, wyposażeni w zasobniki piechoty górskiej, kamizelki taktyczne, hełmy i broń wyruszyli na liczący 20 km. marsz na nartach. Pokonywali utarte szlaki i górskie bezdroża, ćwiczyli działania pododdziałów obejścia w różnych sytuacjach oraz wykorzystanie posiadanego wyposażenia. W trakcie szkolenia ogniowego przećwiczyli zasady posługiwania się bronią osobistą zgodnie z procedurą BLOS oraz zrealizowali strzelanie z broni sportowej na dostępnej w rejonie prowadzonych działań strzelnicy sportowej na Polanie Jakuszyckiej – podaje WSOWL.

Szkolenie zakończono zajęciami dobowymi z bytowaniem w górach.