Kompania manewrowa XXXV. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (KFOR) w Kosowie wzięła udział w treningu FOM (Freedom of Movement –  swoboda poruszania się), przeprowadzonym przez pluton inżynieryjny JLSG ENG ukraińskiej armii –  informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze sposobami rozpoznania przepustu, wykrycia min-pułapek na trasie działania patrolu oraz rozpoznania i usuwania barykad i przeszkód blokujących drogę, z którymi mogą spotkać się żołnierze w rejonie misji – czytamy na portalu. 

Pierwsza część zajęć obejmowała pokaz statyczny oraz teoretyczne omówienie barier, przeszkód oraz blokad dróg, jakie mogą wystąpić nie tylko w rejonie misji, ale również w trakcie działań militarnych. Następnie ukraińscy instruktorzy przygotowali dla naszych żołnierzy pokaz ciężkiego sprzętu do usuwania barykad, robota do wykrywania min oraz działania psa wyszkolonego w tropieniu ładunków wybuchowych. W drugiej części szkolenia uczestnicy ćwiczyli praktycznie zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną – podaje DO RSZ.

Zajęcia odbyły się 12 grudnia br. w bazie Camp Maréchal de Lattre de Tassigny w Novo Selo.