46 lat po wydarzeniach na Wybrzeżu, Instytut Pamięci Narodowej otrzymał ubrania ofiar zabitych podczas „czarnego czwartku”. Ubrania te były dowodami  rzeczowymi do sprawy XIVK 187/15, prowadzonej przeciwko Stanisławowi Kociołkowi.  

Należały one do ofiar zabitych przez wojsko i MO: Waldemara Szumińskiego – pracownika budowlanego, Stefana Stawickiego – ucznia Zasadniczej Szkoły Budowy Okrętów w Szczecinie, Juliana Święcickiego – rencisty i Zygmunta Toczka – tokarza z Zasadniczej Szkoły Metalowej w Szczecinie.Stanisław Kociołek był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku i członkiem Biura Politycznego KC PZPR, a także wicepremierem PRL. Jest współodpowiedzialny za masakrę robotników Wybrzeża w grudniu 1970 roku. W telewizyjnym wystąpieniu nakłaniał on robotników strajkujących w Gdyni do powrotu do pracy, choć wiedział, że następnego dnia rano stocznia będzie „zablokowana” przez wojsko. Po tym wezwaniu na stacji kolejki miejskiej w Gdyni w tzw. czarny czwartek zginęli robotnicy, którzy go posłuchali.

Po latach sądy uniewinniły Kociołka, uznając, że nie da się wykazać, iż jego działania przyczyniły się do tragedii. W kwietniu 2015 r. ten wyrok uchylił Sąd Najwyższy, nakazując ponowny proces w Gdańsku, do którego jednak nie doszło, gdyż Kociołek zmarł 1 października 2015 r.