14 grudnia 2016 r. w Klubie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych odbyło się seminarium pt. „Wnioski i doświadczenia z manewrów pod kryptonimem Kaper oraz perspektywa dalszego przygotowania i prowadzenia ćwiczeń w aspekcie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działalności antyterrorystycznej”, połączone z wstępną konferencją planistyczną manewrów Kaper 17.

Podczas seminarium podsumowano dziesięć dotychczasowych edycji ćwiczenia, biorąc pod uwagę aspekty prawne, użyte siły i środki oraz wsparcie techniczne. Omówiono rolę i zadania poszczególnych instytucji (Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, MSWiA, ABW, Policji, ŻW oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej). Dyskutowano o systemie kierowania i dowodzenia działaniami antyterrorystycznymi – informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W czasie spotkania omówiono także wstępną koncepcję manewrów Kaper-17, które zaplanowano w maju przyszłego roku.