Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2016 r. wzrosły o 0,1 proc. w porównaniu z październikiem 2016 r. Z kolei w porównaniu z listopadem ub.r. ceny nie zmieniły się. Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS oraz oczekiwaniami ministerstwa rozwoju (MR) – poinformował portal MR.

Głównym czynnikiem, który miały wpływ na zmianę cen w listopadzie 2016 r. (w relacji do października), był oczekiwany wzrost cen żywności (o 0,5 proc.). MR oczekiwało także nieznacznego wzrostu cen w transporcie, gdzie ceny spadły jednak o 0,1 proc.  

MR oczekuje, że w grudniu 2016 r. wzrost cen przyspieszy (do 0,2 proc.) w porównaniu do listopada, głównie na skutek wzrostu cen paliw i żywności. W grudniu, w ujęciu rocznym, oczekiwany jest także pierwszy od połowy 2014 r. wzrost cen (o 0,5 proc.).