Prawie 480 mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację Magistrali Wschodniej, czyli linii kolejowych łączących miasta wojewódzkie Polski Wschodniej – Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. Dodatkowo dzięki dofinansowaniu z Programu Polska Wschodnia Olsztyn rozwinie ekologiczny transport miejski. Dzisiaj zostały podpisane umowy dot. inwestycji – podaje Ministerstwo Rozwoju.

W wydarzeniu wzięli udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wiceministrowie rozwoju Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak.

Podpisana dziś umowa to jeden z elementów Magistrali Wschodniej – wartego 6,5 mld zł ciągu linii kolejowych, które połączą ze sobą nie tylko stolice 5 województw Polski Wschodniej, ale także rynki zbytu i pracy. Zarówno wewnątrz makroregionu, jak i w jego relacjach krajowych i europejskich" – podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki.

Fundusze z ponadregionalnego programu dla Polski Wschodniej przeznaczone są na rozwój transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i otaczających je obszarach.Druga z dzisiejszych inwestycji dopełni rozwój ekologicznego transportu miejskiego w Olsztynie, dzięki czemu poprawi się nie tylko komfort podróżowania, ale i stan środowiska w mieście "– dodał.

Kolej jest nowym, w porównaniu do poprzedniego programu dla Polski Wschodniej, obszarem wsparcia.
"Przeznaczyliśmy prawie 1,25 mld euro z Programu Polska Wschodnia na rozwój infrastruktury kolejowej, drogowej
i ekologicznego transportu miejskiego. Dzisiejsze zawarcie umów oznacza, że w pełni uruchomiliśmy wszystkie działania Programu" – zaznaczył wiceszef resortu Adam Hamryszczak.