Bez roamingu, ale na jakich zasadach?

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Łączności Elektronicznej (COCOM) w Brukseli odbyło się głosowanie nad aktem wprowadzającym zasady tzw.

Tim Parkinson https://creativecommons.org/ licenses/by/2.0/
Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Łączności Elektronicznej (COCOM) w Brukseli odbyło się głosowanie nad aktem wprowadzającym zasady tzw. polityki uczciwego korzystania oraz mechanizmu zrównoważonego rozwoju (sustainability). Polska wstrzymała się od głosu.
 
Stoi na stanowisku, że regulacja jest potrzebna, ale wymaga jeszcze dopracowania. Powinna bowiem być jasna, przejrzysta i w sposób jednoznaczny możliwa do wdrożenia przez wszystkie kraje UE.
 
Naszym zdaniem proponowane zapisy takiej gwarancji nie dają.
 
Jak tłumaczy ministerstwo cyfryzacji jest to jedna z dwóch regulacji, które mają na celu zniesienie opłat roamingowych w UE od 15 czerwca 2017 r. Chodzi o to, by mieszkańcy państw członkowskich ponosili na terenie Unii Europejskiej takie same opłaty za usługi telekomunikacyjne jak u siebie w kraju.
 
Podobnego zdania jest również osiem innych dużych krajów, które podobnie jak Polska wstrzymały się od głosu. W sumie 16 państw nie poparło dokumentu, który przedłożyła Komisja Europejska. Siedem głosowało przeciw. Za przyjęciem aktu było dwanaście państw.
 
Według resortu cyfryzacji wynik głosowania oznacza, że COCOM nie wydał pozytywnej opinii. Wobec tego dalsze procedowanie projektu w obecnym jego kształcie będzie się odbywać z inicjatywy Komisji Europejskiej.
 
W przypadku braku pozytywnej bądź negatywnej opinii COCOM KE może (ale nie musi) pracować dalej nad dokumentem w zaproponowanym kształcie. Jednak Komisja planuje, że do 15 grudnia zakończy wewnętrzne procedury i przyjmie akt wykonawczy.
 
Wynik głosowania to również efekt dużej liczby uwag i wątpliwości interpretacyjnych, jakie kraje członkowskie miały do projektowanego dokumentu, a które nie zostały uwzględnione przez KE.
 
Komisja Europejska w trakcie prac w bardzo nieznacznym stopniu uwzględniała uwagi Państw Członkowskich, a w niektórych przypadkach zmiany wręcz szły w stronę niezgodną z oczekiwaniami większość krajów. Proponowane zapisy dokumentu okazały się tak niejasne, że zasady korzystania z roamingu mogą być w każdym kraju inne. Wpływa to negatywnie na pewność prawa i przewidywalność po stronie konsumentów. Jest również sprzeczne z zasadami jednolitego rynku cyfrowego.

 

 Źródło: mc.gov.pl

 

#Ministerstwo Cyfryzacji #roaming

MP
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo