W dniach 6-8 grudnia 2016 r. żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez funkcjonariuszy warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej – informuje oficjalny portal brygady.

Szkolenie miało na celu nauczyć żołnierzy uprawnień, jakie przysługiwać im będą w przypadku skierowania pododdziałów Sił Zbrojnych RP do pomocy Straży Granicznej. Ponadto wojskowi doskonalą w ten sposób umiejętności patrolowania pieszego i na pojazdach w rejonach przygranicznych oraz prowadzenia rozpoznania w strefie przygranicznej – czytamy na portalu 15. GBZ.

Funkcjonariusze Straży Granicznej wymienili się doświadczeniami z żołnierzami 15. GBZ z dotychczasowej działalności służbowej oraz spostrzeżeniami z praktycznych działań w sytuacjach zagrożenia – podaje giżycka brygada.

Ogółem w szkoleniu udział wzięło 180 żołnierzy. Wojskowi szkolili się w Sępopolu, Barcianach, Węgorzewie, Gołdapi, Dubeninkach i w Baniach Mazurskich.