Prezes, dyrektor oraz czworo pracowników jednej z lokalnych spółek zatrzymali funkcjonariusze CBA. Cała grupa odpowiada za wyłudzenia milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Zatrzymania mają związek ze śledztwem w sprawie udziału w grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na doprowadzeniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.  Przedmiotem postępowania objęto działalność kilku powiązanych podmiotów gospodarczych,  które od 2005 uzyskały dofinansowanie z PFRON w kwocie przekraczającej kilkanaście milionów złotych.

- Na tym etapie śledztwa agenci CBA z Poznania zatrzymali prezesa, dyrektora i czworo pracowników jednej z lokalnych spółek - zakładu pracy chronionej. Zarzuty dotyczą doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na blisko 2 mln zł. Nielegalnie  uzyskane pieniądze pochodziły z miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – informuje Centralne Biuro Antykoruypcyjne.

Decyzją sądu prezes firmy został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych podejrzanych prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji i zakaz opuszczania kraju.
 
Śledztwo ma charakter rozwojowy.