W dniach od 28 listopada do 9 grudnia br. na poligonie w Nowej Dębie kawalerzyści 25. Batalionu dowodzenia realizują szkolenie, w ramach którego doskonalą swoje umiejętności m.in. w zakresie zajęć ogniowych i taktycznych.

W pierwszym tygodniu pobytu na poligonie sprawdzenie przechodziła kompania saperów, której żołnierze w ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego realizowali szereg przedsięwzięć specjalistycznych. Wśród wykonywanych zadań było: wysadzanie pół minowych przez saperów oraz rozpoznanie przeprawy wodnej przez nurków. W tym samym czasie, wraz z żołnierzami polskimi szkolili się również żołnierze kanadyjscy, wykonując wspólnie zadania ogniowe.

W drugim tygodniu kawalerzyści w dalszym ciągu doskonalili swoje umiejętności strzeleckie poprzez realizację strzelań sytuacyjnych oraz zajęć z kierowania ogniem.

W czasie jednych z zajęć zaplanowano sytuację, gdzie po symulowanym zrzucie, kawalerzyści musieli podjąć zasobnik towarowy ZT-100, po czym wykonać z nim bieg na dystansie ok. 3 km., a następnie - mimo zmęczenia - wykonać strzelanie sytuacyjne.

Duży nacisk położony został także na zajęcia taktyczne, w ramach których doskonalono zespołowe umiejętności żołnierzy z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki.

25 BKPow.