W dniach od 28 listopada do –2 grudnia 2016 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyło się szkolenie dotyczące założeń organizacyjno- –programowych szkolenia kadr kultury Wojska Polskiego.

Organizatorem przedsięwzięcia był Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON przy współudziale Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu oraz Muzeum Wojska Polskiego – Oddział Zamiejscowy Muzeum Broni Pancernej. W przedsięwzięciu łącznie wzięło udział 80 osób – czytamy na portalu CSWLąd. 

Uczestnicy szkolenia mieli okazję m.in. poćwiczyć na symulatorze przeznaczonym do nauki i doskonalenia prowadzenia ognia z broni strzeleckiej SST „Śnieżnik” oraz symulatorze do nauki jazdy dla kierowców kołowych transporterów opancerzonych KTO Rosomak. 

Ponadto spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów z zakresu usprawniania i standaryzacji działalności wojskowych instytucji kultury. Prowadzono dyskusje odnośnie doskonalenia kwalifikacji specjalistycznych żołnierzy i pracowników wojska pionu kultury w poszczególnych dyscyplinach działalności kulturalnej. Poruszono również kwestie dotyczące dostosowania profilu działalności wojskowych instytucji kultury do potrzeb odbiorców/uczestników poprzez wzbogacenie, urozmaicanie i unowocześnianie ofert programowych – informuje oficjalny portal Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.