Odzyskiwanie długów będzie łatwiejsze

Rząd przyjął tzw.

e-gabi (pixabay)
Rząd przyjął tzw. pakiet wierzycielski – projekt ustawy, która daje firmom narzędzia do lepszego badania wiarygodności płatniczej kontrahentów, pozwoli szybciej odzyskiwać długi oraz ułatwi przeciwdziałanie powstawaniu zatorów płatniczych.

To kolejna odsłona ułatwień z pakietu #100zmianDlaFirm – ocenia ministerstwo rozwoju.

Projekt nowelizuje 10 aktów prawnych, m.in. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie której działają biura informacji gospodarczej.

- Zidentyfikowaliśmy kilka obszarów, które wymagają zmian w prawie. Chodzi m.in. o brak możliwości uzyskania kompleksowych danych o problemach płatniczych potencjalnych kontrahentów czy długotrwałe dochodzenie roszczeń przed sądami. Zaproponowane przez nas rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców

– powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki.

M.in. powstanie Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP), w którym znajdą się informacje o zaległościach firm i osób fizycznych wobec Skarbu Państwa i samorządów, np. o niezapłaconych podatkach, karach administracyjnych czy grzywnach, których suma wynosi co najmniej 5 tys. zł.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju - chodzi o należności, które zostały prawomocnie stwierdzone (na podstawie wyroku sądu administracyjnego albo ostatecznej i niezaskarżonej do sądu decyzji). Dłużnicy będą informowani pisemnie, z 30-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze umieszczenia ich długów w rejestrze. Będą również mogli zakwestionować wpis w RNP za pomocą sprzeciwu. Informacje o konkretnym podmiocie będzie można sprawdzić bezpłatnie rejestrując się na portalu podatkowym.

Nowelizacja usprawni również działanie biur informacji gospodarczej (BIG). Po zmianie przepisów BIG-i będą przekazywać między sobą informacje o dłużnikach. Będą mogły też korzystać z RNP oraz z Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, w którym planowane jest gromadzenie m.in. danych o bezskutecznych egzekucjach wobec dłużników.

- Odpowiadając na postulaty przedsiębiorców, dajemy im nowe instrumenty, które pozwolą lepiej ocenić wiarygodność płatniczą potencjalnego kontrahenta. Mają one pomóc zwłaszcza mniejszym firmom, które często nie mogą pozwolić sobie na dodatkowe zabezpieczenia czy usługi

– podkreślił wiceminister rozwoju, Mariusz Haładyj.  

 Źródło: niezalezna.pl

 

#długi

MP
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo