W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu zakończył się kurs żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Jak czytamy na oficjalnym portalu SPWL w Poznaniu, 25 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych szkolonych było na potrzeby korpusu podoficerskiego w specjalnościach pancerno-zmechanizowanej i ratownictwa medycznego.

Na pięciomiesięczne szkolenie żołnierzy NSR, które rozpoczęło się 5 lipca 2016 roku składało się szkolenie podstawowe oraz kształcenie specjalistyczne, którego zwieńczeniem były praktyki w jednostkach wojskowych i egzaminy po zakończeniu każdego etapu – podaje SPWL. Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych odebrali akty mianowania na stopień starszego szeregowego oraz świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej na uroczystej zbiórce z rąk komendanta – st. chor. sztab. Pawła Urbańskiego.

Żołnierze będą szkolić się rotacyjnie w jednostkach Wojska Polskiego i pozostawać w dyspozycji na wypadek zagrożeń militarnych lub niemilitarnych (np. klęsk żywiołowych) oraz uzupełnią obsadę jednostek wojskowych w przypadku kryzysu. Po odbyciu ćwiczeń rotacyjnych w jednostkach wojskowych w wymiarze co najmniej siedmiu dni, mogą zostać awansowani na pierwszy stopień podoficerski: kaprala – przypomina poznańska SPWL.