Zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na IV kwartał 2016 r. 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z wcielonymi rezerwistami oraz żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych zainaugurowała zimową szkołę ognia w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

Oficjalne rozpoczęcie szkolenia poligonowego nastąpiło w poniedziałek 28 listopada br. Na początku uroczystej zbiórki przedstawiono osoby funkcyjne zgrupowania, odpowiedzialne za prawidłową koordynację szkolenia, jak również udzielono szczegółowych instruktarzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ogólnych zasad funkcjonowania poza miejscem stałej dyslokacji. Inaugurację zimowej szkoły ognia swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele komendy poligonu oraz Żandarmerii Wojskowej – podaje oficjalny portal 2. BZ.

Zajęcia będą wymagały wiele zaangażowania, wysiłku oraz poświęcenia. Mimo to dowódca Brygady płk dypl. Artur Pikoń stwierdził, iż ma nadzieję, że manewry przyniosą  efekt szkoleniowy na najwyższym poziomie i każdy żołnierz udowodni, że jest profesjonalistą – czytamy na portalu złocienieckiej Brygady.