Na terenie 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej odbyły się wczoraj warsztaty pionów operacyjnych Sił Zbrojnych RP pod kryptonimem Operator-16.

Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania uczestników warsztatów ze strukturą oraz organizacją szkolenia w brygadzie. Następnie w ramach prowadzonych przez 2. Batalion logistyczny zajęć pt. „Działanie w rejonie załadunku i rozładunku” uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć działanie mobilnego lotniskowego modułu przeładunkowego w  trakcie realizacji zadań, związanych z ładowaniem transportu lotniczego i kołowego – czytamy na portalu 1blog.

Kolejnym zaprezentowanym zagadnieniem szkoleniowym były zorganizowane przez 1. Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia zajęć pt:  „Realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego w rejonie misji”, gdzie pokazana została codzienna działalność służbowa logistyków, przygotowujących się do udziału w misjach poza granicami kraju.

Warsztaty zakończyły się zapoznaniem uczestników z organizacją oraz funkcjonowaniem wojskowych punktów żywienia w warunkach polowych, rozwijanych przez pododdziały logistyczne – podaje 1. Pomorska Brygada Logistyczna.