Posłowie bronią pobitego dziennikarza

Kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości wystosowało do ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera tzw, pytanie w sprawie bieżącej, dotyczące bezprawnego działania służb mundurowych w czasie likw

Kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości wystosowało do ministra spraw wewnętrznych Jerzego Millera tzw, pytanie w sprawie bieżącej, dotyczące bezprawnego działania służb mundurowych w czasie likwidacji manifestacji stowarzyszenia Solidarni 2010 i „Koliber” 11 kwietnia 2011. Podczas pacyfikacji straż miejska brutalnie pobiła Michała Strózyka - szefa Trójmiejskich Klubów "Gazety Polskiej" i dziennikarza "GP".

Oto całość zapytania:

Z informacji medialnych z dnia 11 kwietnia 2011, wynika, że doszło w tym dniu do bezprawnych działań służb porządkowych w Warszawie, a w szczególności: użycia środków przymusu bezpośredniego – w tym kajdanek względem dziennikarza "Gazety Polskiej" redaktora Michała Stróżyka z Gdyni oraz likwidacji legalnej manifestacji stowarzyszenia Solidarni 2010 oraz „Koliber”, którą właśnie relacjonował red. Stróżyk.

W wyniku tego zajścia redaktor Stróżyk został hospitalizowany, m in. został mu wybity ząb; ma objawy wstrząśnienia mózgu. Do momentu złożenia niniejszego pisma nie opuścił szpitala. Szczegółowy zapis video tego zajścia znajduje się na stronie głównej radia wnet pod adresem www.radiownet.pl

Informacje te poprzedzone były doniesieniami z dni wcześniejszych: o bezprawnym inwigilowaniu i próbie zatrzymania dziennikarza "Gazety Polskiej" Filipa Rdesińskiego przez Policję w dniu 9 kwietnia oraz naruszeniu nietykalności fizycznej posłów na Sejm RP przez funkcjonariuszy służb mundurowych w dniu 10 kwietnia w Warszawie pod Pałacem Prezydenckim

W związku z uprawnieniami kontrolnymi MSWiA uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej doszło w dniu wczorajszym zatrzymania przez Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy w obecności funkcjonariuszy Policji - dziennikarza "Gazety Polskiej" oraz szefa Trójmiejskich Klubów "Gazety Polskiej" redaktora Michała Stróżyka?

2. Kiedy przeprowadzona zostanie kontrola działań Straży Miejskiej w tym konkretnym przypadku, zwłaszcza pod kątem nieprawidłowości użycia środków bezpośredniego przymusu (tj. kajdanek), a co za tym idzie możliwego popełnienia przestępstwa w tej sprawie? Istniejące nagrania video wskazują bowiem zarówno na to, że nie zaszła żadna z przewidzianych prawem przesłanek umożliwiających Straży Miejskiej takie działanie.

3. Kiedy MSWiA przeprowadzi kontrolę działań Komendy Stołecznej Policji pod kątem niepodjęcia interwencji w czasie bezprawnych działań, jakich podjęli się funkcjonariusze Straży Miejskiej w opisanym przypadku?

4. Kiedy MSWiA przeprowadzi kontrolę operacji zabezpieczenia manifestacji pod Ambasadą Rosyjską w dniu 9 kwietnia, pod kątem użycia środków kontroli operacyjnej (obserwacja, podsłuch, podgląd) względem uczestników tej legalnej demonstracji, zwłaszcza pod kątem prawidłowości obserwacji i zatrzymania dziennikarza "Gazety Polskiej" Filipa Rdesińskiego, zatrzymanego w trzy godziny po demonstracji przez nieumundurowanych funkcjonariuszy w jednym z warszawskich tramwajów?

5. Jakie postępowania zostały wszczęte względem funkcjonariuszy Policji, obecnych w czasie zatrzymania przez Straż Miejską dziennikarza "Gazety Polskiej", Pana Michała Stróżyka. którzy nie przerwali bezprawnego zatrzymania dokonanego przez strażników miejskich?


6. Jakie środki prawne zamierza zastosować Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji względem komendanta Straży Miejskiej w Warszawie w związku z jego działaniami w dniu 10 oraz 11 IV, a zwłaszcza: dopuszczenia do naruszenia nietykalności cielesnej Posłów na Sejm RP oraz bezprawnego zatrzymania redaktora Michała Stróżyka?

Z poważaniem
(-) Leonard Krasulski
(-) Zbigniew Kozak
(-) Maks Kraczkowski
(-) Andrzej Jaworski
(-) Stanisław Pięta

(fot. Krzysztof Lach)

 

Źródło:

wg
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo