Wybitny futurolog, filozof i najczęściej tłumaczony polski pisarz, który wniósł w historię światowej literatury tak wielkie tytuły jak „Solaris” i „Powrót z gwiazd” doczekał się własnego festiwalu - dziś we Wrocławiu wystartował Kongres LEMologiczny. ​Trzydniowe wydarzenie we Wrocławiu będzie z jednej strony podsumowaniem stanu wiedzy na temat biografii i twórczości Stanisława Lema, z drugiej – pokaże, z jakich dziedzin nauki pisarz czerpał inspirację oraz na które z nich oddziaływał osobiście.

Stanisław Lem – jeden z najwybitniejszych umysłów naszego kontynentu przełomu XX i XXI wieku – intrygował wiedzą, erudycją i wizjonerskimi koncepcjami na temat przyszłości naszej planety oraz ludzkiego gatunku. Jego książki uczyły i bawiły kilka pokoleń czytelników w różnych krajach – przetłumaczono je na ponad 40 języków. Amerykański pisarz Philip K. Dick podejrzewał nawet, że pod nazwiskiem LEM ukrywał się cały zespół ekspertów naukowych i pisarzy.

Podczas Kongresu najznamienitsi przedstawiciele wielu odległych od siebie specjalności: astronomowie, matematycy, fizycy, informatycy, biolodzy, genetycy, literaturoznawcy, językoznawcy, filozofowie, etycy, socjologowie i filmoznawcy pochylą się nad koncepcjami oraz wizjami świata zawartymi w dziełach autora "Solaris". Trzydniowe wydarzenie we Wrocławiu będzie z jednej strony podsumowaniem stanu wiedzy na temat biografii i twórczości Stanisława Lema, z drugiej – pokaże, z jakich dziedzin nauki pisarz czerpał inspirację oraz na które z nich oddziaływał osobiście. Kongresowi towarzyszyć będą pokazy filmowe i dedykowany pisarzowi koncert jazzowy zatytułowany „Lem session”. Festiwalowe detale dostępne na stronie organizatorów.


fot. mat. pras.