W dniach 24 – 25 listopada br. podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski był gospodarzem spotkania wiceministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Szczecinie.

W konsultacjach udział wzięli: Jakub Landovský – Wiceminister Obrony Republiki Czeskiej, Robert Ondrejcsák – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Republiki Słowackiej oraz Tamás Vargha – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Węgier.

Ministrowie omówili najważniejsze kwestie, związane z planowanym na 2017 r. wsparciem wojskowym państw V4 dla krajów bałtyckich. Zgodnie z decyzjami podjętymi na spotkaniu Ministrów Obrony V4 w Liblicach, które miało miejsce w maju br., obecność V4 ma mieć na razie charakter szkoleniowy. Przedyskutowano także możliwości współpracy V4 na rzecz implementacji decyzji podjętych podczas Szczytu NATO w Warszawie – informuje MON.

Ministrowie omówili również projekty aktualnie realizowane w ramach wyszehradzkiej współpracy obronnej. Wyrazili zadowolenie z dyżuru bojowego w Unii Europejskiej Wyszehradzkiej Grupy Bojowej (GB V4), która pełniła dyżur od 1 stycznia do 30 czerwca br. Zgodnie z Listem Intencyjnym, podpisanym w Brukseli przez Szefów Sztabów Państw V4, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wystawią wspólną GB do dyżuru w drugiej połowie 2019 r.