Elbit Systems of America otrzymał od Pentagonu kontrakt wart maksymalnie 103 milionów dolarów na dostawę moździerzy do wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych.

Umowa będzie realizowana w ramach ID/IQ (nieokreślona dostawa/nieokreślonej wartości) z tym, że wartość zamówienia nie powinna przekroczyć 103 milionów dolarów. Podwykonawcą będzie amerykański Arsenał Armii Stanów Zjednoczonych Watervliet, z którym w tym tygodniu Elbit System podpisał memorandum zrozumienia. Kontrakt przewiduje dostarczenie między innymi moździerzy lekkich kal 60 mm M224 i M224A1, średnich kal 81 mm. M252, M252A1 oraz ciężkich moździerzy kal 120.mm M121, M120A1, M326 w ciągu pięciu lat. Poza samymi moździerzami Elbit Systems of America ma dostarczyć wyposażenie dodatkowe w tym precyzyjną amunicję do nich oraz sprzęt umożliwiający ich transport. Lekkie moździerze kal. 60 mm ważą około 21 kg, mają donośność minimalną 70 metrów a maksymalną 3490 metrów, ich szybkostrzelność wynosi do 30 pocisków na minutę a do obsługi potrzeba trzech żołnierzy. Średnie moździerze kal. 81 mm. ważą 41 kg, obsługiwane są również przez trójkę żołnierzy. Ich szybkostrzelność wynosi 8-16 strzałów na minutę, a zasięg pomiędzy 83 a 5935 metrów. Natomiast ciężkie 120 mm. Ważą 144 kg, ich zasięg wynosi pomiędzy 200 a 7 240 metrów. Ich szybkostrzelność wynosi na początku 16 pocisków na minute jednak efektywna to tylko 4 na minutę. Z racji swoich rozmiarów i wagi używają ich głównie jednostki piechoty zmotoryzowanej Stanów Zjednoczonych. Konstrukcja tego moździerzu umożliwia zamontowanie go na specjalnych mobilnych platformach M1064 M1129, a nawet na Humvee M998. Jeśli chodzi o moździerze średnie i lekkie, to w te pierwsze wyposażone są jednostki wielkości batalionu a w drugie kompanie. Wszystkie moździerze umożliwiają strzelanie amunicją odłamkową, dymną, oświetlającą, wybuchową, precyzyjną oraz ćwiczebną.