System artyleryjsko-rakietowy PILICA to jeden z najistotniejszych systemów obronnych krótkiego zasięgu – fundament, baza polskiego systemu obronnego i przeciwlotniczego – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie.

Dzisiaj I zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia płk Piotr Imański w obecności szefa MON podpisał umowę na dostawę w latach 2019-2022 sześciu baterii PSR-A PILICA z wykonawcą – Konsorcjum PGZ-PILICA w składzie:  PGZ SA, ZM Tarnów SA, PCO SA, i PIT-RADWAR SA.

Zgodnie z wymaganiami operacyjnymi, PILICA będzie podstawowym systemem przeciwlotniczym dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, dostosowanym do specyficznych wymagań osłony baz lotniczych, którego zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych wysokościach. Dzięki implementacji wspólnych protokołów wymiany danych, system zapewni przekazywanie i odbiór informacji z innych systemów obrony przeciwlotniczej.

Ten zestaw jest niesłychanie potrzebny dla bezpieczeństwa Polski, tak jak Wisła, zestaw dalekiego zasięgu tak ten - krótkiego – podkreślił szef MON.

 


Poznałem podczas tej wizyty załogę tego zakładu. Chcę tej załodze podziękować. Cieszę się, że ten zakład łączy doświadczenie z tą nowoczesnością, jaką wnosi młodzież w tej załodze.  Polska armia potrzebuje najnowocześniejszego uzbrojenia, polska armia potrzebuje modernizacji technicznej. (...) tutaj w Tarnowie wytwarza się właśnie taką nowoczesna broń – podsumował swoją wizytę w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie szef MON.


Minister zwrócił uwagę na wielowymiarowość zmian w polskiej armii.  – Chcę połączyć ten obraz, chcę, aby państwo widzieli, że modernizacja techniczna nie jest alternatywą dla modernizacji strukturalnej, jaką przynosi obrona terytorialna kraju. Odwrotnie, to są dwa elementy,  które równolegle wzmacniają polską armię, są ze sobą ściśle związane i razem sprawiają, że mamy szansę na taką obronę, która sprawi, że będziemy bezpieczni bez względu na zagrożenia, bo one rzeczywiście wzrastają – podkreślił minister Macierewicz nawiązując do wcześniejszej wizyty w 3. Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

Zamówienie na zestawy PILICA realizują podmioty krajowe, w trosce o podstawowe  interesy bezpieczeństwa państwa, związane z koniecznością zapewnienia samowystarczalności w zakresie utrzymania gotowości  do wykonania zadań w warunkach kryzysu i wojny.