– To nie będzie łatwa służba, bo przez lata zaniedbano obowiązek codziennego przygotowania obywateli do służby wojskowej. Głęboko wierzę, że to właśnie wy będzie swoim impetem tę armię kształtowali i przekształcali. Wasz patriotyzm i determinacja są nam potrzebne – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas spotkania z młodzieżą w Rzeszowie.

W czwartek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przebywał w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Podczas wizyty, szef MON spotkał się z dowódcą 3 Brygady OT płk. Arkadiuszem Mikołajczykiem oraz dowódcą wojsk obrony terytorialnej gen. Wiesławem Kukułą, a także kandydatami do służby w wojskach obrony terytorialnej.

Najważniejsza jest wasza wola, wola narodu i wasza determinacja. Obraz, który widzę w pełni potwierdza stopień ukompletowania, przygotowania, który jest naprawdę wzorcowy. Te ponad dwa tysiące ochotników, którzy zgłosili się tu do wojsk obrony terytorialne,  to jest świadectwo jak bardzo silnie Polacy odczuwają konieczność wzmocnienia obrony własnego państwa 

– mówił minister.

Jesteśmy w sytuacji formowania wojsk obrony terytorialnej. Tej wielkiej przemiany, modernizacji, jaką przechodzi polska armia. Zwykle modernizacja armii rozumiana jest jako dostarczanie nowego sprzętu i nabywanie nowych umiejętności jego obsługi. Ale modernizacja armii to także kształtowanie nowej struktury, tej która będzie zdeterminowana do wprowadzenia piątego rodzaju wojsk 

– powiedział minister Macierewicz.


fot. ppor. Robert Suchy (CO MON)

Minister w trakcie spotkania specjalne podziękowania za zaangażowanie w sprawy obronności kraju złożył na ręce dyrektorów szkół, w których są klasy mundurowe. Słowa uznania za dotychczasową współpracę skierował też do członków organizacji proobronnych.

Nasza wdzięczność dla organizacji proobronnych jest olbrzymia. Młodzież w nich skupiona dała świadectwo tego, że naród polski, społeczeństwo jest świadome zagrożeń i chce na nie świadomie odpowiedzieć. Że domaga się od państwa polskiego zmiany stosunku do wysiłku zbrojnego, do obrony własnego państwa. To nie do przecenienia co zrobiły organizacje proobronne. To był impuls do tego, aby ta zmiana się mogła zacząć 

– mówił szef MON.
 
W trakcie pobytu w brygadzie minister Antoni Macierewicz zapoznał się z infrastrukturą i wyposażeniem jednostki.


fot. ppor. Robert Suchy (CO MON)