Sąd zawiesił proces gen. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego podejrzanego o kłamstwo lustracyjne. Według biegłych wiek i stan zdrowia oskarżonego nie pozwalają na jego uczestnictwo w procesie.

Jak pisaliśmy wcześniej na łamach portalu niezależna.pl, w lipcu sąd powołał biegłych, którzy mieli ustalić, czy stan fizyczny i umysłowy lustrowanego, w połączeniu z jego wiekiem, pozwala mu na udział w procesie. Biegli neurolog i geriatra uznali, że uczestnictwo gen Ścibora-Rylskiego jest przeciwwskazane.

Podczas posiedzenia które odbyło się dziś w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, po zapoznaniu się z opinią lekarzy, sąd podjął decyzję o zawieszeniu procesu przeciw prezesowi Związku Powstańców Warszawskich.

"Biegły uznał, że lustrowany nie jest w stanie brać udziału w procesie ani fizycznie, ani merytorycznie" - tak sędzia Beata Ziółkowska argumentowała decyzję trzyosobowego składu sądu. Sędzia dodała również, że długotrwałą przeszkodą jest ciężka choroba generała.

Obrońca oskarżonego Przemysław Rosati powiedział mediom, że to według niego zamyka całą sprawę.