Oprócz pododdziałów ogniowych 11. Pułku Artylerii, w szkoleniu poligonowym w Orzyszu biorą również udział pododdziały zabezpieczające, które odgrywają nie mniej ważną rolę w osiągnięciu sukcesu.

Jak czytamy na oficjalnym portalu 11. pa, pododdziały zabezpieczające zapewniają m.in. ochronę rejonów stanowisk ogniowych i stanowisk dowodzenia, łączność pomiędzy wszystkimi elementami, zaspokajają potrzeby socjalno-bytowe poprzez rozstawianie niezbędnej infrastruktury polowej oraz żywienie żołnierzy, dostarczają komunikaty Meteo, wykonują remonty bieżące sprzętu wojskowego, zaopatrują w niezbędne środki, dowiązują topograficznie i dostarczają współrzędne, prowadzą obserwację i rozpoznanie.

Wykonują również szereg innych czynności, których nie sposób wszystkich wymienić. Bez nich terminowe i skuteczne wykonywanie zadań ogniowych nie byłoby możliwe – przekonuje 11. Pułk Artylerii.