Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu wicepremier Piotr Gliński wraz z wiceprezydentem Łodzi Wojciechem Rosickim i wiceministrem rozwoju Tadeuszem Kościńskim, oficjalnie zaprezentowali kandydaturę Polski i Łodzi do organizacji EXPO International 2022. 

Hasłem przewodnim EXPO 2022 w Łodzi jest City:Reinvented, czyli miasto „stworzone na nowo” – z myślą o jego mieszkańcach oraz z zachowaniem dziedzictwa i  dorobku kulturowego, a także historycznego. Problemy miast postindustrialnych i inne trudności urbanistyczne są obecne w każdym państwie świata. Według szacunków OECD w 2050 r. liczba ludności zamieszkująca miasta przekroczy 2/3 populacji w skali globalnej. Znaczenie zagadnień miejskich będzie rosło i budziło coraz większe zainteresowanie różnorodnych grup społecznych. Według UN-Habitat już teraz ok. 20% obszarów miejskich wymaga rewitalizacji, w różnorodnych aspektach. Wyzwania stojące przed miastami są tak znaczące, że wymagają często podejmowania  działań, które „ukształtują je od nowa”.fot. Igor Smirnow/Gazeta Polska

Prezentujemy treść przemówienia wicepremiera Piotra Glińskiego podczas 160. sesji Zgromadzenia Ogólnego Biura Wystaw Międzynarodowych:

Polska leży w sercu Europy. Od ponad 1000 lat, od kiedy powstało państwo polskie, należy do europejskiej wspólnoty, zbudowanej na chrześcijańskich i humanistycznych wartościach oraz współpracy między narodami. Są one zbieżne z ideą Wystaw Światowych. Polska leży między Wschodem a Zachodem. Polska poznała tragedię okupacji i  dwóch wielkich wojen w XX wieku, doświadczyła boleśnie totalitaryzmu. To właśnie w Polsce narodziła się „Solidarność”, wielki ruch społeczny, który zapoczątkował demokratyczne przemiany w Europie.

Przejście od komunizmu do demokracji oraz budowa gospodarki rynkowej było dla polskiego społeczeństwa długim procesem. Przemiany, które trwają od 27 lat są wzorem i przykładem dla innych krajów regionu.  Polska była ich prekursorem, a dziś lojalnym partnerem dla Europy i całego świata. Jesteśmy otwarci na współpracę i partnerskie współdziałanie.
Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej i stabilnym, solidnym partnerem dla całego świata, Dowiodła tego wielokrotnie. Wielkim atutem jest jej położenie geograficzne i potencjał ludzki. Dysponujemy sztabem znakomitych organizatorów i zapleczem logistycznym.  Zapewniamy wolę współpracy, profesjonalizm i entuzjazm. Podejmowaliśmy wielkie wyzwania i realizowaliśmy je z powodzeniem. Przykładem są organizowane wspólnie z Ukrainą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Polska podołała wielkiemu wyzwaniu - organizacji Światowych Dni Młodzieży 2016. Z pielgrzymką przybył papież Franciszek. Zapewniliśmy pełne bezpieczeństwo, profesjonalną organizację i radość 2,5 miliona pielgrzymów z całego świata. Polskim sukcesem jest Europejska Stolica Kultury organizowana w tym roku we Wrocławiu.
Aspekt kultury jest szczególnie ważny, bo jest ona językiem uniwersalnym, zbliża i łączy ludzi. To właśnie w kulturze przenikają się idee, pomysły i wartości. Idea przyjaznego współistnienia różnych nacji i kultur jest w Polsce od wieków szczególnie istotna i w pełni zbieżna z ideą Wystaw Światowych.

Szanowni Państwo! Jestem przekonany, że nadszedł czas, w którym Polska, a wraz nią Europa Środkowa jest  całkowicie przygotowana do organizacji Światowej Wystawy EXPO 2022. Chcemy pokazać Europie i światu, że jesteśmy partnerem godnym zaufania i podołamy oczekiwaniom organizatorów. Chcemy zaprosić wszystkie kraje i miasta do konstruktywnej debaty.
Z wielu miast Polski wybraliśmy Łódź. Przez ponad stulecie było to miasto przemysłowe. Dziś pragniemy, by po rewitalizacji i budowie nowej infrastruktury Łódź stała się miastem godnym wyzwań XXI wieku, ośrodkiem nowych idei i otwartym na Europę i świat centrum kultury. Proponujemy organizację EXPO 2022 w Łodzi, mieście, które zyskuje całkowicie nowe oblicze, przy zachowaniu jego historycznej tożsamości, wspaniałego dziedzictwa oraz dorobku kulturowego. Dlatego hasłem przewodnim Łodzi jest „City: Re:Invented”

Podczas zgromadzenia w Paryżu przemawiał również wiceprezydent Łodzi, Wojciech Rosicki. 


fot. Igor Smirnow/Gazeta Polska

Współczesna historia mojego Miasta zaczęła się w XIX w, gdy handel z Imperium Rosyjskim stał się impulsem do jego dynamicznego rozwoju. To wtedy Łódź osiągnęła tempo wzrostu porównywalne tylko z Chicago, ponieważ w ciągu 100 lat liczba ludności Łodzi wzrosła z 800 osób na początku XIX wieku do 500.000 na początku XX wieku. Łódź wyrosła z ciężkiej pracy ludzi kilku kultur i religii, z marzeń ambitnych tych, którzy niczym baron Haussmann w Paryżu postanowili przebudować i stworzyć miasto od nowa. Dzięki tym działaniom, na początku XX wieku Łódź stała się secesyjną perłą w Europie Środkowej.

Jednakże w wyniku dwóch tragicznych Wojen Światowych cześć naszego dziedzictwa, także tego najważniejszego przechowywanego w sercach ludzi została stracona. Okres komunizmu dla secesyjnych kamienic i pałaców oznaczał czas pogardy i zapomnienia.  Upadek przestarzałego przemysłu włókienniczego na początku lat 90, gdy Polska przechodziła transformacje w kierunku gospodarki wolnorynkowej pozostawił nasze miasto z wysokim bezrobociem i olbrzymimi, niszczejącymi kompleksami pofabrycznymi.

W XXI wiek weszliśmy z ogromną potrzebą odnalezienia dla miasta nowej drogi i nowej filozofii działania. Odpowiedzią na te wyzwania okazała się idea rewitalizacji, obejmującej zarówno aspekty budowlane i gospodarcze, ale przede wszystkim kwestie społeczne i kulturowe. Dzięki nim Łódź staje się miejscem  w którym przyjemnie się mieszka, dobrze pracuje i w ciekawy sposób spędza czas wolny. […]

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński w swoim przemówieniu nakreślił koncepcję całego wydarzenia. 


fot. Igor Smirnow/Gazeta Polska

Podstawowe znaczenie dla organizacji Wystawy w Łodzi mają procesy rewitalizacyjne zachodzące w tym mieście. Wystawa EXPO będzie ich ukoronowaniem. Rewitalizacja obszarów miejskich to temat istotny i naglący dla całego świata. Łódź położona jest w centrum Polski i jest najlepiej skomunikowanym miastem, pod kątem drogowym, kolejowym i lotniczym. Taka lokalizacja umożliwi gościom dogodny dojazd do terenu EXPO. W ostatnich latach zrealizowano wiele inwestycji transportowych. Wkrótce otwarty zostanie podziemny dworzec kolejowy Łódź Fabryczna. Do czasu EXPO połączony zostanie tunelem z drugim dworcem w mieście. Inwestycja ta ma duże i symboliczne znaczenie dla centralnej Polski. Usprawni system komunikacyjny w całym kraju i aglomeracji łódzkiej.

EXPO w Łodzi niesie w sobie metaforę kilku alegorycznych mostów. Po pierwsze metaforę mostu, który łączy historię z teraźniejszością, bo rewitalizacja to nadawanie nowego życia.  Po drugie mostu, który  dotyka istoty urbanistyki i oznacza połączenie miasta z ich mieszkańcami. Znoszenie barier, swobodna wymiana handlowa i ideowa przenikają całą historię światowych wystaw. […]
Chcemy powrócić do idei organizacji EXPO w centrum miasta. Dzięki temu cały teren wystawy po jej zakończeniu zostanie wkomponowany w miejską przestrzeń, a budynki planowane na EXPO zostaną przekształcone w obiekty mieszkalne, biurowe lub usługowe

- mówił podczas swojego wystąpienia wiceminister rozwoju Tadeusz Kosiński.fot. Igor Smirnow/Gazeta Polska​

Poza wystąpieniami uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Wystaw obejrzeli trzy krótkie filmiki pokazujące Lodź. Szczególne zainteresowanie wzbudził ostatni film, w którym o Lodzi wypowiadali się cudzoziemcy mieszkający w tym mieście. Przedstawili oni Lodź jako miasto międzykulturowe, w którym można się rozwijać i bardzo dobrze się żyje. Prezentacja Polski spotkała się z ciepłym przyjęciem.  Po sesji wicepremier Piotr Gliński wyraził nadzieje, ze naszemu krajowi przyznają szanse na organizacje imprezy. Prof. Gliński zaznaczył, ze za projektem stoi cały polski rząd oraz miasto Lodź.
 

Powód, dla których wybraliśmy Łódź były dziś prezentowane bardzo szeroko. Ten świetny pomysł z rewitalizacja bardzo pasuje do Lodzi i jest temu miastu bardzo potrzebny.

 - mówił wicepremier Gliński.


Więcej informacji o EXPO 2022 znajduje się TUTAJ.