Służby kierowane przez ministra koordynatora Mariusza Kamińskiego zajmują się kontrolą państwowych spółek. Do ministra dotarło 84 tysiące umów zawiązanych przez spółki Skarbu Państwa.
 
Dokumentację do ministra wysłało 249 firm. Urzędnicy będą analizować opisy umów. W dokumentach znajdują się nazwy wszystkich firm z jakimi współpracowała dana spółka, daty zawarcia umów, okres na jaki zostały podpisane, całkowitą wartość świadczeń objętych umowami oraz uzasadnienie z jakich powodów umowy zostały podpisane.
 
Minister Kamiński w piśmie rozesłanym do poszczególnych resortów prosił o informacje na temat wszystkich umów, jakie zostały zawarte w latach 2015-2016. Umowy, o jakie zwrócił się Mariusz Kamiński dotyczą usług zewnętrznych: doradztwa, usług marketingowych i prawniczych, bezpieczeństwa, dostaw sprzętu, usług ubezpieczeniowych i brokerskich.

W razie wątpliwości co do ogólnych danych z umów, eksperci ze służb będą prześwietlać szczegółowo poszczególne przypadki.