Minister Błaszczak: Jesteśmy przeciwni systemowi relokacji uchodźców

W poniedziałek, w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Dotyczyło ono reformy Europejskiego Systemu Azylowego.

mswia.gov.pl
W poniedziałek, w Warszawie odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Dotyczyło ono reformy Europejskiego Systemu Azylowego. Gospodarzem spotkania był szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

Ministrowie zastanawiali się, jak rozwiązać problem migracji. Wśród nich rozważali tzw. rozporządzenie dublińskie, które uzależnia mechanizm alokacji od napływu migrantów oraz potencjału poszczególnych państw.

 Dążymy do tego aby nasze wspólne stanowisko zostało zaakceptowane przez naszych partnerów z Unii Europejskiej. Jesteśmy przeciwni systemowi relokacji. Uważamy, że jest on po prostu nieefektywny.

– powiedział minister Błaszczak

Minister Błaszczak od początku przekonywał, że kryzys migracyjny powinien być rozwiązany w miejscach, w których powstały i wskazywał na konieczność szczelnej ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

Jesteśmy gotowi wesprzeć naszych partnerów kiedy tego oczekują – zaznaczył minister.

Podczas spotkania Grupy V4, ministrowie przyjęli deklarację dotyczącą utworzenia Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego. Jego celem jest wspieranie uchodźców poza terytorium UE, jak również wymiana informacji i wspólne szukanie nowych rozwiązań.

Grupa V4 spotkała się także w rozszerzonym składzie. Dlatego w dalszej części rozmów wzięli udział ministrowie z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii.

Mariusz Błaszczak mówił, jakie działania z pewnością przyczyniłyby się do ograniczenia napływu uchodźców. Według ministra są to: zapewnienie bezpieczeństwa granic zewnętrznych, zwalczanie nielegalnej migracji, usuwanie pierwotnych przyczyn migracji i wspieranie krajów trzecich leżących na szlakach migracyjnych w tym również tych, w których przebywają duże grupy uchodźców.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że umowa pomiędzy Unią Europejską i Turcją, a także ochrona granic państw będących na tzw. szlaku zachodnio-bałkańskim, poprawiają sytuację. Jednak dalej potrzeba działań, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Polska opowiada się za koncepcją efektywnej solidarności. Jest to alternatywne rozwiązanie, uwzględnia ograniczenia oraz możliwości poszczególnych państw członkowskich. Państwa będą też mogły angażować się w tych obszarach, w których mogą osiągnąć najlepsze rezultaty

– podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

 Źródło: mswia.gov.pl

 

#Grupa Wyszehradzka #V4 #Grupa V4 #MSWiA #Mariusz Błaszczak

ES
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo