W dniach od 15 do 18 listopada 2016 r. w rejonie lotniska Nowy Glinnik odbyło się ćwiczenie taktyczno-specjalne Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej (PJEM) pod kryptonimem  Eskulap-16.

Przygotowanie i prowadzenie działań pomocy i ewakuacji medycznej oraz sprawdzenie stopnia przygotowania Zespołu Medycznego oraz Zespołu Lotniczo-Ewakuacyjnego do realizacji zadań wraz z ich certyfikacją było celem ćwiczenia Eskulap-16, realizowanego przez żołnierzy Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej.

Jak podaje 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, w czasie ćwiczenia zgrywane były w formie praktycznej elementy systemu dowodzenia, również w ujęciu planistycznym oraz elementy systemu zabezpieczenia medycznego. Realizacja ćwiczenia pozwoliła na doskonalenie takich zadań jak przygotowanie Zespołu Lotniczo-Ewakuacyjnego do wykonania zadania lotniczego oraz odtwarzanie zdolności bojowej, jak również rozwijania i zwijania elementów medycznych i logistycznych wraz z przygotowaniem punktu medycznego Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej do pracy.

Ćwiczenie pozwoliło sprawdzić m.in. praktyczne działanie śmigłowców MEDEVAC W-3AE Sokół, Mi-17AE podczas poszukiwania i ewakuacji poszkodowanego, a także wykonywania transportu medycznego drogą powietrzną oraz działanie podczas przyjęcia i przekazania poszkodowanych oraz załadunku i rozładunku na pojazd sanitarny.