"To bez wątpienia misja i służba. Wykonujecie bardzo trudny zawód, wymagający empatii i wrażliwości społecznej. Tego, by widzieć w codziennej urzędniczej pracy przede wszystkim człowieka i umieć ocenić, w jakim kierunku rozwija się sytuacja rodzinna" – mówiła w poniedziałek premier Beata Szydło z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się uroczystości z udziałem pracowników socjalnych. Zostały także wręczone nagrody i wyróżnienia przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2016 roku.

Premier Beata Szydło zaznaczyła, że służba pracownika socjalnego wymaga serca, poświęcenia a także podejmowania decyzji, które są ważne dla dzieci, osób starszych i wielu potrzebujących osób. Dla tych ludzi jest bezcenne nie tylko wsparcie finansowe, ale również psychologiczne.

Państwo codziennie musicie z jednej strony okazywać ludziom serce, a z drugiej strony stać na straży przepisów. Musicie ważyć, wybierać, ale przede wszystkim pomagać ludziom. To wasze wielkie dzieło, które wykonujecie każdego dnia

– powiedziała Beata Szydło.

Premier zdradziła, że ma stosunek emocjonalny do tego zawodu, bo jej mama pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej. Szydło wcześniej jako samorządowiec a teraz już jako szefowa rządu, ma często do czynienia ze sprawami socjalnymi.

Nie ma takich słów i nagród, które wynagrodziłyby taką misję. Ale w sposób symboliczny dziękujemy wam dzisiaj i pogratulujemy waszej pracy. To wielka rzecz którą Państwo robicie dla innych. Wasza praca to przykład na to, że bez względu na to co się dzieje, najważniejszy jest człowiek, i ten drugi człowiek, który udziela pomocy

- mówiła Beata Szydło.

Premier podziękowała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej za jej pracę, dzięki której prorodzinne projekty są realizowane z powodzeniem.

Dziękuję również za rok naszej wspólnej pracy, za to w jaki sposób wprowadziliście państwo i czuwacie nad programem Rodzina 500+, bo wiem, że w większości gmin, samorządów to właśnie Ośrodki Pomocy Społecznej są tymi kluczowymi elementami przy wprowadzania programu

- zaznaczyła premier.